Meie veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Kogudes anonüümseid statistilisi andmeid, parandame veebilehe toimimist ja kasutajakogemust.

Ehitustehniline ekspertiis või uuring

Ehitustehnilise ekspertiisi eesmärk on anda hinnang hoonele lähteülesandes esitatud mahus. Ekspertiisi käigus tehakse vajadusel ettepanekuid hoone remondiks, rekonstrueerimiseks või konstruktsioonide asendamiseks. Ehitustehniline ekspertiis võib sisaldada vajadusel konstruktsioonide avamisi ja erinevaid mõõtmisi (vt. tehnilistel uuringutel kasutatavad abivahendid )

Ekspertiisi tegemise lähtealusteks on erinevad õigusaktid, mõõdistusjoonised, projekt- ja ehitusdokumentatsioon, ehitusgeoloogilised uuringud jms.

Ehitustehnilise ekspertiisi aruandes esitatakse ülevaade tehtud uuringutest ja kasutatud meetodist. Esitatakse uuringute alad ja piirkonnad joonistel ning värvifotod seisundist, koopiad laboriuuringute tulemustest ning kokkuvõte uuringutulemustest. Tehakse ettepanekud ehitise säilimise tagamiseks, vajadusel esitatakse arvutuste loetelu ja kirjeldus, tulemused ja järeldused.

Tööde teostamisel lähtutakse:

 

Vaata ka näidet