Meie veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Kogudes anonüümseid statistilisi andmeid, parandame veebilehe toimimist ja kasutajakogemust.

Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava

Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava koostatakse üldjuhul mälestistele ja muinsuskaitsealal paiknevatele hoonetele väikesemahuliseks konserveerimiseks ja restaureerimiseks juhul, kui ehitusprojekt ei ole nõutud.

Tegevuskava kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga. Heaks kiidetud tegevuskava on alus ehitustööde loa või restaureerimistoetuse saamiseks. Tööde teostamisel lähtutakse Muinsuskaitseseadusest

Tegevuskava sisu:

  • restaureerimise või avariitööde tööde eesmärk ja ajakava
  • mälestise seisundi kirjeldus (sh andmed varasemate restaureerimis- või remonttööde kohta, tehtud uuringute järeldused) ja fotod olemasolevast olukorrast
  • kavandatavate tööde loetelu ja kirjeldus (sh töös kasutatavad materjalid, metoodika ja töövahendid)
  • vajadusel esitatakse ehitustehnilised joonised

 

Vaata ka näidet