Meie veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Kogudes anonüümseid statistilisi andmeid, parandame veebilehe toimimist ja kasutajakogemust.

Projekti ekspertiis

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise eesmärgiks on anda hinnang ehitusprojekti või selle osa vastavuse kohta ehitusprojektile esitatud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele ekspertiisi tellija poolt antud lähteülesande mahus ning nende asjakohasusel teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

Ekspertiis tuleb teha ehitusprojektile, mis sisaldab järgmiste ehitiste, milles saab samaaegselt viibida enam kui 50 inimest, püstitamist, rajamist, ümberehitamist või laiendamist. Samuti tuleb teha projekti ekspertiis ehitustehniliselt keerulisemate hoonete puhul.

Projekti ekspertiisi tegemisel lähtutakse määrusest „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“. Vajadusel kaasatakse projekti ekspertiisi tegemisel pädevad vastava eriala spetsialistid.