Meie veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Kogudes anonüümseid statistilisi andmeid, parandame veebilehe toimimist ja kasutajakogemust.

Erinevad võimalused uuringute teostamiseks

Schmidti vasar

Betooni survetugevuse mõõtmine mittepurustaval meetodil Schmidti vasara abil. Kasutatav seade SilverSchmidt. Konstruktsiooni betooni katsetamisel lähtutakse standardist EN12504-2.

Endoskoop kaamera

Raskesti ligipääsetavate piirkondade kontrolliks kasutatakse endoskoop kaamerat. Võimalik on kontrollida visuaalselt põranda aluseid piirkondi, seinavahesi vms.

Termokaamera

Termokaamera abil saab hinnata hoone seisukorda. Termograafia abil on võimalik avastada sooja- ja külmalekkeid ning hinnata niiskuskahjustusi.

Betooni karboniseerumise määramine fenoolftaleiiniga

Betooni karboniseerumise mõõtmise eesmärgiks on välja selgitada, kui sügavale konstruktsiooni pinnast on betoon neutraliseerunud, et hinnata armatuuri korrodeerumise riske.

Fenoolftaleiini lahusega on võimalik eraldada karboniseerunud (pH < 8,2…9,8) ja karboniseerimata betoon (pH » 13…14). Fenoolftaleiini lahusega kaetud katsekeha pind muutub punakaslillaks kui betooni pH > 9.

Karboniseerumise hindamisel puuritakse konstruktsioonist välja katsekehad või avatakse konstruktsioon sarruse piirkonnas

Biokahjustuste hindamine ja määramine

Ekspertiisi käigus hinnatakse kahjustuste ulatust ja nende tekkimise põhjuseid, võetakse proovikehad ja määratakse laboratoorselt (SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus laboris) biokahjustuste liik. Eksperthinnangus kaardistatakse kahjustuste ulatus ja antakse soovitused või lahendused konstruktsioonide tugevdamiseks.

Puittaladel vahelagede kandevõime ja seisukorra hindamine

Uuringute käigus hinnatakse puittaladel vahelae kahjustusi, mõõdetakse talade ristlõiked ja määratakse vahelae kandevõime. Ajaloolistel hoonetel kasutatakse vajadusel konstruktsiooni seisukorra hindamisel resistograafi (mikropuurimise abil on võimalik tuvastada kahjustunud puidu piirkonda). Resistograafiga tööd teostatakse koostöös Arborest OÜ või Puleium OÜ-ga.